INFORMATIE

Al meerdere generaties zijn wij actief in de binnenvaart.

Met dit schip kunnen er verschillende vaarwegen in Europa bevaren worden. Vrachtschip.

 • Afmeting : lengte 110m x breedte 11.45m met maximale diepgang 3.30m.
 • Capaciteit : 2906 ton
 • Volume : 4000m³
 • Ruim : 1 ruim, lengte 80m x breedte 10 m
 • Aantal containers : 208 TEU
 • Hoofdmotor : 1700 pk
 • Boegschoefmotor : 800pk
 • Generator : 3 x 65 kva

Onze motoren voldoen aan de Europese ecologische normen en worden jaarlijks door technische vakmensen gecontroleerd.

Het schip wordt om de 5 jaar op een helling drooggezet. De hele romp wordt aan een strikte controle onderworpen door gecertificieerde experten. De technische punten zoals elektriciteit, brandveiligheid, motoren,... worden gecontroleerd door leden van de rijnvaartcommissie.

Volgens de gewenste exploitatiewijze moet het schip vervolgens bemand worden.

 • Exploitatiewijze A1 : 14 uur per dag, 1 Kapitein en 2 matrozen.
 • Exploitatiewijze A2 : 18 uur per dag, 2 Kapiteins en 2 matrozen.
 • Exploitatiewijze B : 24 uur op 24, 2 Kapiteins, 1 stuurman en 2 matrozen.

Het schip is uitgerust met radar, GPS, AIS, om bij nacht en mist te kunnen doorvaren. Het schip is ook voorzien van allerlei communicatiemiddelen zoals telefoon, internet en fax om voor een goede dienstverlening te zorgen.

Het schip kan een capaciteit van 80 000 liters gasolie opslagen in hermetisch afgesloten tanks.

Een geladen schip op volle kracht heeft een gemiddelde snelheid van 20 km per uur in stilstaand water. Opvarend op een rivier heeft het schip een gemiddelde snelheid van 10 km per uur en afvarend op een rivier een snelheid van 25 km per uur.

De hoofdmotor heeft een variabel verbruik tussen 100 liters en maximum 340 liters per uur. Per dag is er nog een bijkomend verbruik van 100 liters voor de stroomvoorziening van de generator.

De boegschroefmotor in het voorschip heeft per dag een gemiddeld verbruik van 120 liters per uur afhankelijk van het gebruik.

De ruimen zijn uitgerust met een versterkte metalen vloer (Hardox) om allerlei ladingen te vervoeren. De ruimen hebben een gecertificieerde verflaag om alsook eetbare producten hygienisch te vervoeren, deze kunnen daarbij hermetisch afgesloten worden met stapelbare aluminium luiken.

 

Het schip beschikt onder andere over volgende certificaten, Ovocom, SGS, ADNR, Niwo enzovoort en worden om de twee jaar opnieuw gekeurd door gecertificieerde experten. 

Wij garanderen tijdens het vervoer kwaliteit, betrouwbaarheid en de nodige zorg gedurende het ganse traject. Tijdens het transport engageren wij er ons toe naar de voor u meest aangewezen bestemming te varen om uw goederen te laden en te lossen. Tijdens het vervoer respecteren wij de voorziene termijnen, behalve in geval van overmacht (stremming van de vaarweg, technische of mechanische problemen).

Vervoerbare goederen :

 • Voedingsgrondstoffen : graan, gerst, brouwerijgerst, koolzaad, maïs, pellets, bloemzakken...
 • Metaalindustrie :kolen, ertsen, slakkenzand, coils, walsdraad, rails, staalplaat...
 • Bouw : zand, grind, grond...
 • Uitzonderlijk vervoer : kunstmest, zware collis, transformators, kraan, constructiestukken...

 Wij kunnen voor u een offerte maken volgens de beschikbaarheid van het schip.

Hier onder foto’s van laden en lossen

jaguar-logo-mc.png

Search